Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

 1. Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového
  sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
  kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz

 2. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím
  dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986
  Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
  právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je
  www.coi.cz.